گیت های فروشگاهی

ارائه کننده نجهیزات و اجرای انواع گیت های فروشگاهی RF-AM ،جداکننده ،تگ و لیبل های امنیتی.

ضمانت نامه:

یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

گیت های فروشگاهی جداکننده لیبل امنیتی